ERCP

ERCP
4,590 Görüntülenme

ERCP

ERCP yani Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi ağızdan endoskop ile girilerek on iki parmak barsağına açılan safra yollarının görüntülenmesi ve varsa hastalıklarının giderilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Safra yollarının en sık görülen hastalığı safra yolu taşlarıdır ve ne yazık ki taşlar nadiren müdahalesiz safra yollarından temizlenebilir. Taşların safra yollarında kalmış olması iltihaplanma, karın ağrısı, sarılık, kaşıntı gibi şikayetlere sebebiyet verebileceği gibi enfeksiyonun tüm vücuda yayılması ve pankreas iltihaplanması gibi hayatı tehdit eden sorunlara yol açabilmektedir. Safra yolu taşlarının en uygun tedavi yöntemi ERCP işlemidir.

Taşlar ameliyatla da çıkarılabilir ancak ameliyat çok daha fazla riskleri barındırmaktadır. ERCP işleminin gerekli olduğu bir diğer hastalık grubu, birçok nedene bağlı safra yollarında oluşabilen darlıklar ve bunun sonucunda safra akışının kısmen ya da tamamen sekteye uğramasıdır. ERCP işlemi ile ağızdan girilip safra yollarına ulaşılmakta ve daralan safra yollarına genişletme ya da akışı sağlayacak plastik ya da metalik stent yerleştirme tedavisi gerçekleştirilmektedir.


ERCP işlemi anestezi uygulanarak genellikle yan yatar vaziyette gerçekleştirilir. İleri derece kalp ve akciğer yetersizliği olmayan her hastaya uygulanabilmektedir. İşlem uygunluğu açısından, öncesinde hasta ilgili bölümler ile konsulte edilir ve uygunluk/risk tespiti yapılır. ERCP işlemine engeli olmayan hastalar anestezist eşliğinde işleme hazırlanır. İşlem için mide ve barsağın boş olması yani aç olunması gerekir. İşlem süresi ortalama 30-60 dakikadır. Hastanın anatomik yapısı ve başka bazı nedenlere bağlı olarak ERCP işlemi her zaman başarıyla sonuçlanmayabilmektedir. Başarılı olunmayan durumlarda işlemin tekrarlanması, safra yollarına cildi aşarak ulaşma ya da cerrahi tedavi gereksinimi olabilmektedir. ERCP sonrası hastanın bir süre takip edilmesi gerekir. Hastanede yatırılarak takip en uygunudur. Bu süreçte hasta ağızdan beslenmez, damardan sıvı ve antibiyotik tedavisi uygulanır. Yakınma olmaz ve herhangi olumsuz bir durum oluşmazsa hasta ertesi gün taburcu edilir.

Her girişimsel işlem gibi ERCP de bazı riskleri barındırabilmektedir. Düşük oranda olsa bile pankreas iltihaplanması, safra yolu ya da on iki barsakta yırtılma veya kanama olabilecek komplikasyonlardır. Bu komplikasyonlara bağlı ölüm riski oldukça düşüktür.