Gögüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü, bu alandaki hastalıkların teşhis ve tedavilerinde en güncel yaklaşımlara uygun olarak hizmet vermektedir.

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, Alerji Testleri, Bronkoskopi gibi olanakların dışında bölümün seçkin ve deneyimli Solunum Fizyoterapisi kadrosuyla hastanede yatarak tedavi gören ve kronik hastalığı bulunan hastalara ayaktan solunum fizyoterapisi yöntemlerini uygulayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Radyoloji Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde akciğer hastalıkları ile ilgili her türlü görüntüleme (Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Ultrasonografik İnceleme) ve  tanı  amaçlı   solunum fonksiyon  testi  ve  bronkoskopik uygulama  yapılabilmektedir

Verilen Hizmetler:

  • Astım
  • KOAH, solunum yetmezlikleri
  • Akciğer kanseri
  • Akut bronşit
  • Plevral hastalıklar
  • Tüberküloz
  • Pnömoni
  • Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları
  • İnterstisyel akciğer hastalıkları

Hafta içi 08:30 – 17 :00

Hafta sonu ( Cumartesi ) 08:30 – 13:00 çalışmaktadır..