Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji Ünitesinde kesintisiz hizmet verilmektedir. Modern tıpta, birçok hastalığın erken tanısı için radyolojik tetkikler önem taşıyor. Radyoloji bölümü, bu önemin gerektirdiği ileri teknolojik donanıma sahip bulunuyor. Bu donanım içinde ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi,  mamografi, multıdedektör  tomografi, ve konvansiyonel röntgen, kemik mineral dansitometri ölçüm, cihazları yer alıyor.

Neler Yapılıyor?

 • Ultrasonografi ile batın, gebelik, tiroid, boyun, meme, testis, bebeklerde kranial ve kalça, yumuşak doku, prostat, omuz vb. organ ve bölgelerin tetkikleri
 • Ayrıca tüm karın ve yumuşak doku kitlelerinin daha ayrıntılı değerlendirilmesi, troid, lenfnodu ve meme vs gibi ultrason eşliğinde biopsi
 • Renkli Doopler usg ile arter (atardamar) ve ven (toplardamar) ile ilgili patolojiler
 • Gebelik Doppleri ile fetal geliflme gerilikleri, skrotal (testis) Doppler ile impotans, infertilite,testis enfeksiyonları, tümörleri ve torsiyon gibi acil durumlar değerlendiriliyor.
 • Ultrason eflliğinde bazı organlardan ve tümör kitlelerinden biyopsi ve tanı
 • Mamografi cihazı ile meme tetkikleri gerçekleştiriliyor. Bu tetkiklerde elde edilen verilerle meme kanserlerinin erken tanısı
 • Bunların yanında, konvansiyonel röntgen cihazı ile ihtiyaç duyulan tüm filmler
 • PACS ( uzun dönem arşivleme ve iletişim sistemi ) depolama özelliği ve tekrar kullanılabilme özelliği hastane içi ve hastaneler arası görüntü iletimi

Verilen Hizmetler:

 • Direkt radyografi sistemleri + CR teknolojisi
 • Ultrasonografi
 • Mamografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografisi
 • Multi Dedektör Bilgisayarlı tomografi (4)
 • Kemik mineral dansitometri
 • PACS ( görüntü arşivleme ve iletişim sistemi)
 • Dijital substraksiyon anjiografi (DSA)