Kalite Yönetim Birimi

Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi

Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartlarına (SKS) uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Biriminde SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanmaktadır.

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi sağlanır.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Kalite Yönetim sistemimiz bünyesindeki komite, kurul ve ekipler aşağıda sıralanmıştır.

Komiteler

 • Kalite yönetim komitesi
 • Tesis yönetim komitesi
 • İlaç Yönetim Komitesi
 • Bilgi güvenliği komitesi
 • Tıbbi cihaz yönetim komitesi
 • Hasta anketleri değerlendir komitesi
 • Çalışan anketleri değerlendirme komitesi
 • Hasta güvenliği komitesi
 • Çalışan güvenliği komitesi
 • Enfeksiyon güvenlik komitesi
 • Konsültasyon komitesi
 • Radyasyon güvenlik komitesi
 • HAP EKİBİ- KOD Yönetim komitesi
 • Nütrisyon ekip komitesi
 • Kan Transfüzyon Komitesi
 • Tesis yönetim komitesi
 • İş Sağlığı Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Çalışan sağlığı güvenliği komitesi

Kurumsal Amaç ve Hedeflere Yönelik Çalışmalar

Hastanemizde mevcut olan klinikler, laboratuvarlar, poliklinikler ve idari birimler yıllık olarak hedeflerini belirler ve 6 ay sonra geri bildirimle ne aşamada olduğu tespit edilir. Yıl sonunda belirlenen hedeflerin sonuçları tespit edilir ve birimlerin hedeflerinin ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediği, ne kadarının devam ettiği Kalite Yönetim Birimi tarafından analiz edilir ve sonuçlar çalışanlara duyurulur.

Öz Değerlendirme Çalışmaları

Hastanemizde her yıl öz değerlendirme yapılır. Bu öz değerlendirme süreçleri önceden planlanır. Öz değerlendirmeyi yapacak olan ekip Kalite Birimi tarafından önceden tespit edilir. Öz değerlendirme planı hazırlanır ve bu plan tüm bölümlere duyurulur. Öz değerlendirmede tüm SKS standartları yer alır. Öz değerlendirme yapıldıktan sonra sonuçları yönetime ve tüm çalışanlara duyurulur.

Güvenlik Raporlama Sistemine İlişkin Çalışmalar

Hastanemizde Güvenlik Raporlama Sistemi, hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Hukuka yansımış istenmeyen olayların da sistem kapsamında analizinin yapılması sağlanmaktadır. Sistem, “Hasta Güvenliği” ve “Çalışan Güvenliği” olmak üzere iki ayrı modülde ele alınmaktadır. Sisteme yapılan bildirimler sadece Kalite Yönetim Birimi Direktörü tarafından görülmekte olup gizlilik sürecinde yürütülmektedir. Bu bildirimler değerlendirilip olay bazında kök neden analizi yapılır. Sisteme yapılan bildirimlerin genel analizleri haftada bir kez tekrarlanıp raporlanır ve değerlendirilir. Bildirimler hastanemizde mevcut olan komitelerden hangi komiteyi ilgilendiriyorsa o komitede görüşülür ve gerekli önlemler alınıp, gerekiyorsa düzenlemeler planlanır.

.
Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar

Hastanemizde acil servis, ayaktan ve yatan hastalarda aylık olarak memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Ayrıca çalışanlara yönelik anketler yılda 2 defa (##-##) tekrarlanır. Anketler Sağlık Bakanlığı tarafından verilen soruları içerir. Anket sonuçları Kalite Yönetim Birimi tarafından analiz edilir ve yorumlanır. Olumsuz olan sonuçlarda iyileştirme çalışmaları planlanır. Anket sonuçları Kalite Yönetim Birimi tarafından tüm hastaneye ilan edilir, duyurulur.

Eğitimlere Yönelik Çalışmalar

Hastanemizde çalışan personelimize işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamak amacı ile yıllık eğitim planı düzenlenmiştir. Bu plan dâhilinde hastane çalışanlarının Sağlıkta Kalite Standartları gereği verilmesi gereken eğitimler dışında iş başı eğitimleri ve dış kurum eğitimleri ile eğitim planıı desteklenmiştir.

SKS Çerçevesinde Dokümanların Yönetimi

Hastanemizde kullanılan tüm dokümanlara kod verilir. Tüm çalışanlar, dokümanlara HBYS üzerinden o ulaşmaktadır. Sistemde prosedürler, formlar, talimatlar, rehberler, rıza belgeleri, listeler, dış kaynaklı formlar, yardımcı dökümanlar yer alır.
Hastanemizde tüm panolara asılan dökümanlar belirli bir kontrol ve düzen çerçevesinde asılmaktadır. Dokümanların kontrolü, Kalite Yönetim Birimi tarafından sağlanır.

Kalite Göstergelerine Yönelik Süreçler

Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Bölüm Bazlı Göstergeler ve Klinik Göstergeler bölümlerinde yer alan göstergeler takip edilmektedir. Bu süreçte göstergelere ilişkin veriler toplanır, özelliklerine göre belirlenmiş olan aralıklarda, veriler analiz edilir; yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulanır.