Anlaşmalı Kurumlar

 • Resmi Kurumlar
 • Özel Sağlık Sigortaları
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortalar
 • Kurum - Şirket ve Belediyeler
 • Yurt Dışı Assistance Firmalar - Yurt Dışı Sigorta Şirketleri
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
 • ANKARA TİCARET ODASI (ATO)
 • DEVLET SU İŞLERİ VAKFI
 • HAKİMLER SAVCILAR KURULU (HSK)
 • LİBYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ
 • PTT A.Ş. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI
 • ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
 • T.B.M.M.
 • T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
 • T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
 • T.C. ANKARA ADLİYESİ
 • T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ
 • T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
 • T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
 • T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
 • T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
 • T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
 • T.C. TİCARET BAKANLIĞI
 • T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI
 • T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı (TZHEMSAN)
 • TÜRK TELEKOM SAĞLIK YARDIM VAKFI
 • TÜRKİYE DİYANET VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EMEKLİ VE SAĞLIK SAN. VAKFI
 • YAPI KREDİ MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI
 • ACIBADEM SİGORTA
 • ANADOLU SİGORTA
 • ANKARA SİGORTA
 • AXA SİGORTA
 • DEMİR HAYAT SİGORTA
 • DOĞA SİGORTA
 • ETHİCA SİGORTA
 • EUREKO SİGORTA
 • EUROCROSS SİGORTA
 • GENERALİ SİGORTA
 • GROUPAMA SİGORTA
 • HDI SİGORTA
 • KATILIM EMEKLİLİK
 • MAGDEBURGER SİGORTA
 • MAPFRE SİGORTA
 • MARM ASSISTANCE
 • NEO KATILIM SİGORTA
 • NEOVA SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRKİYE SİGORTA
 • UNİCO SİGORTA
 • ANA SİGORTA
 • ANADOLU SİGORTA
 • ANKARA SİGORTA
 • AXA SİGORTA
 • CİGNA SAĞLIK ve HAYAT EMEKLİLİK
 • DOĞA SİGORTA
 • ETHİCA SİGORTA
 • GROUPAMA SİGORTA
 • İMECE DESTEK DANIŞMANLIK
 • KATILIM EMEKLİLİK
 • KATILIM EMEKLİLİK (Katılım Sağlık Ürünü)
 • MAGDEBURGER SİGORTA
 • MAPFRE SİGORTA
 • NEOVA SİGORTA
 • NN SİGORTA
 • RAY SİGORTA
 • SOMPO SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRKİYE SİGORTA
 • UNİCO SİGORTA
 • ZURİCH SİGORTA
 • ACTIVE ENGLISH
 • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • ASELSAN
 • BABOR SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ 
 • BAŞKENT VİZYON HUZUREVİ
 • ÇANKAYA BELEDİYESİ
 • ÇANKAYA FİNAL OKULLARI
 • DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
 • DİYANET-SEN 1 NOLU ŞUBE
 • EĞİTİM BİR-SEN
 • ET VE SÜT KURUMU
 • ETİMADEN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • FONO SPOR
 • GÖLBAŞI BELEDİYESİ
 • GÜVENLİK VE SAVUNMA İŞÇİLERİ SENDİKASI
 • İLKSAN
 • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KEÇİÖREN BELEDİYESİ
 • MAMAK BELEDİYESİ
 • OYAK SAĞLIK PLATFORMU
 • ÖZEL DİKMEN BAŞARI ÇOCUK KULÜBÜ
 • ÖZEL MİNİK DAMLALAR GÜNDÜZ BAKIMEVİ
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI (POLSAN)
 • REKABET KURUMU
 • RTÜK (Radyo televizyon üst kurulu)
 • SALDER
 • SAVUNMA VE GÜVENLİK DESTEK HİZMETLERİ SENDİKASI
 • SELÇUK ECZA DEPOSU
 • T.C. DANIŞTAY MEMUR VE ÇALIŞANLARI
 • T.C. YARGITAY MEMUR VE ÇALIŞANLARI
 • TAPU VE KADASTRO (TAKA-DER)
 • TİMKODER
 • TRT-RETALVAK
 • TÜBİTAK
 • TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
 • TÜRK METAL SENDİKASI
 • TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
 • YENİMAHALLE BELEDİYESİ
 • APRIL ASSISTANCE
 • AXA PARTNERS
 • EUROCROSS TURKEY
 • IPA ASSİSTANCE
 • MARM ASSISTANCE
 • MONDİAL ASSISTANCE
 • ZİLVEREN KRUİS/Achmea
 • Resmi Kurumlar
 • Özel Sağlık Sigortaları
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları
 • Kurum - Şirket ve Belediyeler
 • Yurt Dışı Assistance Firmalar - Yurt Dışı Sigorta Şirketleri
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
 • ANKARA TİCARET ODASI (ATO)
 • HAKİMLER SAVCILAR KURULU (HSK)
 • LİBYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ
 • ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
 • T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EMEKLİ VE SAĞLIK SAN. VAKFI
 • T.B.M.M.
 • T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
 • T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
 • T.C. ANKARA ADLİYESİ
 • T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
 • T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
 • T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
 • T.C. TİCARET BAKANLIĞI
 • T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI
 • T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı (TZHEMSAN)
 • TÜRK TELEKOM SAĞLIK YARDIM VAKFI
 • TÜRKİYE DİYANET VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • YAPI KREDİ MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • ACIBADEM SİGORTA
 • ANADOLU SİGORTA
 • AXA SİGORTA
 • DEMİR HAYAT SİGORTA
 • DOĞA SİGORTA
 • ERGO SİGORTA
 • ETHİCA SİGORTA
 • EUREKO SİGORTA
 • GENERALİ SİGORTA
 • GROUPAMA SİGORTA
 • HDI SİGORTA
 • KATILIM EMEKLİLİK
 • MAGDEBURGER SİGORTA
 • MAPFRE SİGORTA
 • NEO KATILIM SİGORTA
 • NEOVA SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • UNİCO SİGORTA
 • AXA SİGORTA
 • DOĞA SİGORTA
 • ERGO SİGORTA
 • ETHİCA SİGORTA
 • GROUPAMA SİGORTA
 • HDI SİGORTA
 • İMECE DESTEK DANIŞMANLIK
 • KATILIM EMEKLİLİK
 • MAGDEBURGER SİGORTA
 • MAPFRE SİGORTA
 • NEOVA SİGORTA
 • NN SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • UNİCO SİGORTA
 • ACTIVE ENGLISH
 • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • ASELSAN
 • BABOR SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ 
 • BAŞKENT VİZYON HUZUREVİ
 • ÇANKAYA BELEDİYESİ
 • ÇANKAYA FİNAL OKULLARI
 • DİYANET-SEN 1 NOLU ŞUBE
 • GÖLBAŞI BELEDİYESİ
 • EĞİTİM BİR-SEN
 • ETİMADEN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • FONO SPOR
 • İLKSAN
 • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KEÇİÖREN BELEDİYESİ
 • MAMAK BELEDİYESİ
 • OYAK SAĞLIK PLATFORMU
 • REKABET KURUMU
 • RTÜK (Radyo televizyon üst kurulu)
 • SALDER
 • SELÇUK ECZA DEPOSU
 • TAPU VE KADASTRO (TAKA-DER)
 • TRT-RETALVAK
 • TÜBİTAK
 • TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
 • T.C. DANIŞTAY MEMUR VE ÇALIŞANLARI
 • T.C. YARGITAY MEMUR VE ÇALIŞANLARI
 • YENİMAHALLE BELEDİYESİ
 • APRIL ASSISTANCE
 • AXA PARTNERS
 • EUROCROSS TURKEY
 • IPA ASSİSTANCE
 • MARM ASSISTANCE
 • MONDİAL ASSISTANCE
 • ZİLVEREN KRUİS/Achmea