Üroloji

Üroloji

Böbrek, idrar borusu(üreter), idrar torbası (mesane), prostat, üretra, testis ve penis hastalıkları üroloji bölümü kapsamındadır. Üroloji kliniğimizde; erkek ürogenital sistemi ve kadın üriner sistemi ile birlikte çocuk ürolojik hastalıkları da tedavi edilmektedir. Böbrek ve idrar yolu hastalıklarğ, taş hastalığı, ürolojik kanserler, prostat hastalıkları, mesane fonksiyon bozuklukları ve idrar tutamama problemleri, çocuklarda gece idrar kaçırma, erkek cinsel işlev ve üreme bozuklukları gibi hastalıkların tanı ve tedavisi üroloji bölümümüzde uzman ve deneyimli kadromuzla en iyi şekilde tedavi edilmektedir. Ürolojide son dönemde popülarize olan laparoskopik Ürolojik ameliyatlar hastanemizde yapılabilmektedir. Sünnet, ameliyathane koşullarında, en uygun yöntemlerle, çocuk psikolojisi en az etkilenecek şekilde yapılmaktadır.

 

PROSTAT CHECK UP

Prostat Kanseri çok sinsi ve şikayet oluşturmadan ilerleyebilen bir kanser türüdür. Bu yüzden, ailesinde prostat kanseri bulunan erkekler 40 yaştan itibaren, diğer erkekler ise 50 yaştan itibaren prostat ‘check-up’› yaptırmalıdır.

Prostat check-up flu incelemeri içerir; Üroloji Uzmanı tarafından prostat muayenesi,PSA (Prostat Spesifik Antijen) kan testi, Üriner Sistem Ultrasonografisi, Uroflowmetri ile idrar akımı incelemesi.

 

 

Hafta içi: 

Salı: 09:00 – 16:45

Perşembe: 14:00 – 16:45

Hafta sonu: 

Cumartesi: 12:00 – 13:45 çalışmaktadır.