Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümü’müz kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Erişkin Kardiyoloji bünyesinde   kardiyoloji polikliniği, ve tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, Holter, ambulatuar kan basıncı)yapıldığı kardiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

Ekokardiyografi Kalbin anatomik ve fonksiyonel olarak değerlendirilmesinde girişimsel bir işlem olmaması ve tamamen güvenli, riski olmaması nedeniyle eşsiz bir tetkiktir.

 

Efor Testleri-Treadmill-Yürüme Bandı Halk arasında yürüme bandı olarak da bilinen treadmil bir band üzerinde hasta 12 derivasyonlu bir EKG aletine bağlı olduğu halde belli protokoller dahilinde yürümeyle bafllayıp düzenli olarak band hızı artırılarak koşturulması esasına dayanır.

 

Holter Kalp atışlarının, 24-48 saat  taşınan bir aletle kaydedilip daha sonra bir bilgisayar programı ile bilgisayar ortamında EKG trasesi haline dönüştürülmesidir.

Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi Her 15 veya 30 dakikada bir tansiyon ölçümü yapıp kaydeden taşınabilir bir tansiyon ölçüm aletinin 24 saat süreyle hastanın üzerinde kalmasını gerektirir.

 

Verilen Hizmetler;

  • Kalp krizi
  • Kalp yetmezliği
  • Hipertansiyon
  • Kolestrol ve lipit yüksekliği
  • Koroner yetmezliği
  • Kalp ritm ve ileti bozuklukları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Aort damarı hastalıkları
  • Doğumsal kalp hastalıkları

 

Hafta içi 08:30 – 17:00
Hafta sonu ( Cumartesi ) 08:30 – 13:00 çalışmaktadır.. (Lütfen iletişime geçiniz)