Dünya Astım Günü

Dünya Astım Günü
1,214 Görüntülenme

ASTIM NEDİR?

Astım, iltihaplanma sonucu hava yollarının daraldığı ve bundan dolayı solunumun güçleştiği kronik bir akciğer hastalığıdır. Astım hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Öksürük (genellikle kuru, yani balgamsız),
 • Nefes darlığı,
 • Göğüste baskı hissi
 • Hırıltılı-hışıltılı solunum

ASTIM TANISI HANGİ YÖNTEMLER İLE KONULUR?

 • Spirometre (solunum fonksiyon testi)
 • Bronş provokasyon testleri
 • Bronkodilatör testleri
 • Görüntüleme
 • Alerji Testi

ASTIM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Astım tedavisinin amacı hava yollarındaki mikrobik olmayan iltihabın ilerlemesinin engellenmesi ve iyileştirilmesidir. Başarılı bir astım tedavisinin hedefleri şunlar olmalıdır:
 • Belirtileri kontrol altına almak ve bunu sürdürmek,
 • Egzersiz dâhil normal aktivite düzeyini sürdürmek,
 • Akciğer fonksiyonlarını olabildiğince normale yakın düzeylerde tutmak,
 • Astım ataklarını önlemek,
 • Astım ilaçlarının istenmeyen etkilerini önlemek.
 • Bu hedeflere ulaşabilmek için;
 • Hasta/hekim işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Tetikleyici faktörlere maruziyetin tanımlanması ve azaltılması,
 • Astımın iyi değerlendirilmesi ve tedavisi, eşlik eden hastalıkların ortaya konması ve tedavisi, tıbbi tedavinin iyi izlenmesi gerekmektedir.
 

ASTIM TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

Astımın temelde bir havayolu hastalığı olması nedeniyle, kullanılan ilaçların birçoğu inhalasyon ile verilir Astımda ilaç tedavisinin mantığı; hastaların kontrol edici ilaçları yakınmaları olmasa bile düzenli ve sürekli kullanmaları, rahatlatıcı ilaçları ise sadece yakınmaları (öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum) olduğu durumlarda kullanıp, olmadığı zamanlarda kullanmaması temeline oturmaktadır. Astımda hastalığın şiddetine göre hangi ilaçların hangi dozda ve ne sıklıkta kullanılacağı takip eden hekim tarafından ayarlanmalı, her kontrolde hastanın yakınmalarına göre tedavi planı gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olmak üzere iki gruptur:

 • Kontrol edici ilaçlar: Astım tedavisinin asıl ilaçlarıdır. Bunlar hava yollarındaki mikrobik olmayan iltihabı kontrol altına alırlar. Bu ilaçlar hemen hastayı rahatlatmaz, dolayısıyla kısa dönemde hastalar bunların etkilerini fark etmezler, ancak uzun dönem düzenli kullanıldığında yararını görürler. Bu nedenle hastalar yakınmaları olmasa da bu grup ilaçları düzenli kullanmalıdırlar. Bu grup ilaçlar; kortizon içeren ilaçlar, lökotrien sistemini etkileyen ilaçlar, uzun etkili beta agonistler, teofilin ve anti-IgE‘dir.

 • Nefes açıcı ilaçlar: Kullanıldığında hızla etki ederek hava yolundaki kasları gevşeten ve buna bağlı belirtileri (nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste baskı hissi) gideren ve hastalığın ağırlığına göre düzenli ya da sadece gereğinde kullanılan ilaçlardır. Bu grup ilaçlar; beta agonistler, antikolinerjik ilaçlar ve teofilindir.