Op.Dr. Mehmet ÖZAL

Op.Dr. Mehmet ÖZAL

Ortopedi ve Travmatoloji

 • 1983 yılında Çukurova üniversitesi tıp fakültesinden mezun olmuştur.
 • Ortopedi ve travmatoloji İhtisasını I 1990 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır.

 • 1985-2008 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi'nde,
 • 2008-2012 yılları arasında çeşitli özel hastanelerde görev yaptı,
 • 2012 yılı itibariyle Özel Ortadoğu 19 mayıs Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
 • İşyeri hekimliği ve Spor hekimliği konusunda tecrübeleri bulunmaktadır.
 • Artroskopi ve diz cerrahisi konusunda çeşitli kurs ve toplantılarda eğitici ve konuşmacı olarak yer aldı.
 • Sicot (dünya ortopedi kongresi], 1 efort [avrupa ortopedi kongresi], sEfost(avrupa sporyaralanmaları ı kongresinde) bildirilerde bulundu.
 • Tagesklinik (1991-almanya) artroskopi çalışmaları yaptı.
 • Ortopedik özürlüler okulu öğrencilerinin tedavisinde aktif rol aldı.

 • Türk ortopedi ve travmatoloji birliği derneği
 • Türk spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi derneği
 • Türkiye trafik kazalarını önleme ve yardım derneği
 • Bilimsel yayın ve makaleler 50’ Nin üzerinde çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanan çalışmaları mevcuttur.

1: Demirkan E, Kutlu M, Koz M, Ozal M, Favre M. Physical Fitness Differences
between Freestyle and Greco-Roman Junior Wrestlers. J Hum Kinet. 2014 Jul
8;41:245-51. doi: 10.2478/hukin-2014-0052. eCollection 2014 Jun 28. PubMed PMID:
25114751; PubMed Central PMCID: PMC4120459.


2: Kara E, Ozal M, Gunay M, Kilic M, Baltaci AK, Mogulkoc R. Effects of exercise
and zinc supplementation on cytokine release in young wrestlers. Biol Trace Elem
Res. 2011 Dec;143(3):1435-40. doi: 10.1007/s12011-011-9005-1. Epub 2011 Mar 1.
PubMed PMID: 21360058.


3: Kara E, Gunay M, Cicioglu I, Ozal M, Kilic M, Mogulkoc R, Baltaci AK. Effect
of zinc supplementation on antioxidant activity in young wrestlers. Biol Trace
Elem Res. 2010 Apr;134(1):55-63. doi: 10.1007/s12011-009-8457-z. Epub 2009 Jul
14. PubMed PMID: 19597720.