Check Up

CHECK-UP HEDEFİNİZ

Mevcut sağlık durumunuzun belirlenmesi,
• Elde edilen bulgular doğrultusunda karşılaşabileceğiniz hastalık risklerinin belirlenmesi, (Kalp krizi, Kanser, Şeker hastalığı başta olmak üzere)
• Bu risklerin azaltılması için yapılması gerekenlerin düzenlenmesi,
• Elde edilen veriler doğrultusunda diğer aile bireyleri için yapılması gerekenlerin belirtilmesi.

CHECK-UP HAZIRLIĞI

Check-up’a gelirken hiçbir şey yemeden ve içmeden geliniz (8-12 saatlik bir gece açlığı yeterlidir.)
• Daha önce yapılmış test ve tetkik sonuçlarını beraberinde getiriniz,
• Rahat bir kıyafetle geliniz,
• Hamileyseniz veya şüpheniz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka bildiriniz,
• Demir içeren ilaçları en az üç gün önceden bırakılması gerekir.

TEK HEKİM CHECK-UP

Hemogram (Tam kan sayımı)
• Akş (Açlık kan şekeri), HbA1c
• Tam İdrar Tahlili
• AST, ALT, ALP, GGT, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, (Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri)
• Kalsiyum, Sodyum, Potasyum (Kandaki Elektrolitler),
Albumin, Protein
• Kolesterol, Trigliserit, HDL Kolesterol,
LDL Kolesterol (Kan yağları)
• TSH (Tiroid Hormonu)
• B12 vitamini, Ferritin (Demir depo testi) D Vitamini
Sedimantasyon (mikrobik, tümöral ve romatizmal hastalıklar)
• PSA ve Serbest PSA (40 yaş üstü erkek),
Gaitada Gizli Kan (Prostat ve Bağırsak kanser tarama testleri)
• EKG (Kalp grafisi),
• Akciğer grafisi (Tek yönlü)
• Tiroid ve Tüm Batın ultrasonografisi (Guatr ve karın içi organlarının görüntülenmesi)
Tüm tetkikleriniz tamamlandıktan sonra;
Genel Dâhiliye muayeneniz yapılacaktır.

KARDİYOLOJİ CHECK-UP

Hemogram (Tam kan sayımı)
• AKŞ (Açlık kan şekeri)
• AST, ALT, BUN, Kreatinin, Ürik Asit (Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri)
• Kalsiyum, Sodyum, Potasyum (Kandaki Elektrolitler),
• Kolesterol, Trigliserit, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol (Kan yağları)
• TSH (Tiroid Hormonu)
• Sensitif CRP (Kardiyak risk belirleyici)
• EKG (Kalp grafisi), Eforlu EKG, EKO
Tüm tetkikleriniz tamamlandıktan sonra;
Kardiyoloji muayeneniz yapılacaktır.

AYRINTILI CHECK-UP

Hemogram (Tam kan sayımı)
• Akş, Tkş (Açlık ve Tokluk kan şekerleri),
İnsülin Direnci, HbA1c
• Tam idrar tahlili
• AST, ALT, ALP, GGT, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, Fosfor, Total ve Direkt Biluribin (Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri)
• Kalsiyum, Sodyum, Potasyum (Kandaki Elektrolitler),
• Kolesterol, Trigliserit, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol (Kan yağları)
• TSH, Serbest T4, Anti TPO (Tiroid Hormonları)
• B12 Vitamini, Ferritin (Demir depo testi) D Vitamini
• Sedimantasyon, LDH ve CRP (mikrobik, tümoral ve romatizmal hastalıklar)
• PSA ve Serbest PSA (40 yaş üstü erkek), CEA, CEA 19-9, Gaitada Gizli Kan (Kanser tarama testleri)
• HbsAg, AntiHBs ve Anti HCV (Hepatit B ve C tetkiki)
• EKG (Kalp grafisi), EKO
• Akciğer grafisi (2 yönlü)
• Tiroid ve Tüm Batın ultrasonografisi (Guatr ve karın içi organlarının görüntülenmesi)
• KMD (Kemik mineral dansitometresi, kemik erimesi için),
• Mammografi ve Meme ultrasonografisi (40 yaş üstü kadın)
• Smear testi (Kadın)

Tüm tetkikleriniz tamamlandıktan sonra;Kardiyoloji Üroloji (Erkek)- Kadın Hastalıkları Göz Hastalıkları, Genel Dâhiliye muayeneleriniz yapılacaktır.