Uzm.Dr. Rıza HAKİKİ

Uzm.Dr. Rıza HAKİKİ

Kardiyoloji

 • Dr. Hakiki  1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun olmuştur
 • Kardiyoloji ihtisasını 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.
 • 1998 yılında 29 Mayıs hastanesinde  ve 2009 yılı itibari ile Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesinde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 • Türk Kadiyoloji Derneği üyesi
 • American Colledge of Cardiology üyesi
 • European Society of Cadiology , Fellow unvanına sahibi
 • Avrupa İnvazif Kardiyoloji Cemiyeti üyes
 • European association of cardiovascular prevention and Rehabilitation (EACRP) üyesi

 • Genel  Kardiyoloji
 • hipertansiyon ,ambulatuvar kan basınçı  
 • ritim hastalıkları ,holter ,pil  kontrolleri
 • koroner arter hastalığı ,efor test
 • Koroner Anjiografi işlemi  ( femoral ve radial )
 • baloon  ve Stent işlemi
 • Ekokardiyografi
 • Bilgisayar Tomografi anjıo ları ( koroner ve ana damarlar)
 • Klinik Kardiyoloji
 • Ekokardiyografi
 • Koroner Anjiyo ve Stent 
 • Ritim Bozuklukları
 • Kardiyak Görüntüleme

 • Oto, F. Yalçın, H. Müderrisoğlu, K. Övünç, G. Kabakçı, S. Aksöyek, R. Maulazadeh(Rıza Hakiki), K. Aytemir, F. Özmen, Kroner Anjioplastinin Atrial Natriüretik Faktör Düzeyine Etkisi, Hacettepe Ü, Başkent Ü, Acil Yardım Hst. Kardiyoloji Bölümleri, Ankara.
 • S. Lale Tokgözoğlu, Biray Caner, Giray Kabakçı, Reza Moulazadeh(Rıza Hakiki), Sırrı Kes, Kontrast Ekokardiyografi ile Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilm Dalı, Ankara.
 • Oto, F. Yalçın, H. Müderrisoğlu, K. Övünç, G. Kabakçı, S. Aksöyek, R. Maulazadeh(Rıza Hakiki), K. Aytemir, F. Özmen, Kroner Anjioplastinin Endotelin Düzeyine Etkisi, Hacettepe Ü, Başkent Ü, Acil Yardım Hst. Kardiyoloji Bölümleri, Ankara.
 • Enver Atalar, Mustafa Kemal Batur, Serdar Aksöyek, M. Giray Kabakçı, K. Aytemir, A. Karanfil, L. Tokgözoğlu, M. Kabukçu, K. Övünç, Reza Moulazadeh(Rıza Hakiki), A. Oto, Kronik Hemodializ Hastalarında Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonları, Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • F. Özmen, S. Aksöyek, G. Kabakçı, L. Tokgözoğlu, K. Övünç, V.Bavafa, K. Aytemir, Reza Moulazadeh(Rıza Hakiki), M.K. Batur, A. Oto, E. Oram, Perkütan 4-F Trans-Radial Koroner Anjiyografi ve Anjiyoplasti, Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.