Doç.Dr.Ediz YEŞİLKAYA

Doç.Dr.Ediz YEŞİLKAYA

Çocuk Sağlığı ve Endokrin

 • 1989 – 1995 / Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 1998 – 2002 / Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 2004 – 2007 / Gazi Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji BD
 • 2010 – 2012 / Children’sHospital of Pittsburgh of UPMC

 • 2009 GATA Komutanlığı / Baştabip Oryantasyon Kursu
 • 2009 T.C. Sağlık Bakanlığı / Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu
 • 2011 T.C Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Deney Hayvanları Kursu
 • 2012 GATA Komutanlığı / Temel Epidemiyoloji Kursu
 • 2012 GATA Komutanlığı / Ölçme ve Değerlendirme Kursu
 • 2012 GATA Komutanlığı / Eğitim Becerileri Kursu
 • 2013 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi
 • 2013 Diyabet Tedavisinde Teknolojinin Kullanımı Eğitimi

 • XIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Teşvik Ödülü”, 2006
 • TheCongress of theEuropeanAssociation of Urology, “III. Richard WolfAward”, 2007
 • 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, “Sözel Bildiri 2. lik Ödülü”, 2007
 • TheEuropeanSocietyforPaediatricEndocrinology Meeting, “Poster Ödülü”, 2008
 • XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Sözel Bildiri 2. lik Ödülü”, 2009
 • 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (+Ülker HeroBaby), “En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü”, 2010.
 • 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, “Sözel Bildiri 1. lik Ödülü”, 2014.
 • XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Sözel Bildiri 2. lik Ödülü”, 2014.
 • XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Sözel Bildiri 3. lik Ödülü”, 2014.
 • XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Poster Bildiri 1. lik Ödülü”, 2014.
 • Journal of ClinicalResearch in PediatricEndocrinology Dergisi, “Orijinal Makaleler 1. lik Ödülü”, 2014-2015
 • 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, “Sözel Bildiri 1. lik Ödülü”, 2015.
 • * XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Poster Bildiri 2. lik Ödülü”, 2015

 • 56 adet SCI ve SCI-E’de taranan dergilerde yayımlanan makale (43 tanesi orijinal araştırma)
 • 42 adet TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu Veri Tabanı tarafından indekslenen ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale (28 tanesi orijinal araştırma)
 • 3 adet uluslararası kongrede sunulmuş sözel bildiri
 • 21 adet uluslararası kongrelerde sunulmuş poster bildiri
 • 11 adet ulusal kongrelerde sunulmuş sözel bildiri
 • 82 adet ulusal kongrelerde sunulmuş poster bildiri
 • "Uluslararası bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı: 1 adet
 • Ulusal bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı:25 adet
 • Ulusal kitap yazarlığı: 4 adet
 • Ulusal dergilerde yayın kurulu üyeliği 2 kez"
 • Ulusal kongre ve sempozyumlarda3 adet oturum başkanlığı
 • Ulusal kongre ve sempozyum düzenleme kurulu üyeliği: 3 kez
 • Ulusal seminer, sempozyum ve panellerde konuşmacı:5 kez


1: Mustafa G, Kursat FM, Ahmet T, Alparslan GF, Omer G, Sertoglu E, Erkan S, Ediz
Y, Turker T, Ayhan K. The relationship between erythrocyte membrane fatty acid
levels and cardiac autonomic function in obese children. Rev Port Cardiol. 2017
Jul - Aug;36(7-8):499-508. doi: 10.1016/j.repc.2016.10.013. Epub 2017 Jul 4.
English, Portuguese. PubMed PMID: 28687367.


2: Prasad R, Hadjidemetriou I, Maharaj A, Meimaridou E, Buonocore F, Saleem M,
Hurcombe J, Bierzynska A, Barbagelata E, Bergadá I, Cassinelli H, Das U, Krone R,
Hacihamdioglu B, Sari E, Yesilkaya E, Storr HL, Clemente M, Fernandez-Cancio M,
Camats N, Ram N, Achermann JC, Van Veldhoven PP, Guasti L, Braslavsky D, Guran T,
Metherell LA. Sphingosine-1-phosphate lyase mutations cause primary adrenal
insufficiency and steroid-resistant nephrotic syndrome. J Clin Invest. 2017 Mar
1;127(3):942-953. doi: 10.1172/JCI90171. Epub 2017 Feb 6. PubMed PMID: 28165343;
PubMed Central PMCID: PMC5330744.


3: Akın O, Eker İ, Arslan M, Taşdemir S, Taşçılar ME, Ulaş ÜH, Yeşilkaya E, Ünay
B. Association of nerve conduction impairment and insulin resistance in children
with obesity. Childs Nerv Syst. 2016 Nov;32(11):2219-2224. Epub 2016 Aug 9.
PubMed PMID: 27503137.


4: Boyraz M, Yeşilkaya E, Ezgü F, Bideci A, Doğan H, Ulucan K, Cinaz P. Effect of
Cytokine Signaling 3 Gene Polymorphisms in Childhood Obesity. J Clin Res Pediatr
Endocrinol. 2016 Dec 1;8(4):452-460. doi: 10.4274/jcrpe.3167. Epub 2016 Sep 9.
PubMed PMID: 27611604; PubMed Central PMCID: PMC5198005.


5: Akın O, Sarı E, Arslan M, Yeşilkaya E, Hacihamdioglu B, Yavuz ST. Association
of wider neck circumference and asthma in obese children. Ann Allergy Asthma
Immunol. 2016 Jun;116(6):514-7. doi: 10.1016/j.anai.2016.04.008. PubMed PMID:
27264564.


6: Akın O, Yeşilkaya E, Sari E, Akar Ç, Başbozkurt G, Macit E, Aydin I,
Taşlipinar A, Gül H. A Rare Reason of Hyperinsulinism: Munchausen Syndrome by
Proxy. Horm Res Paediatr. 2016;86(6):416-419. doi: 10.1159/000446497. Epub 2016
May 26. PubMed PMID: 27221098.


7: Atay Z, Yesilkaya E, Erdeve SS, Turan S, Akin L, Eren E, Doger E, Aycan Z,
Abali ZY, Akinci A, Siklar Z, Ozen S, Kara C, Tayfun M, Sari E, Tutunculer F,
Karabulut GS, Karaguzel G, Cetinkaya S, Saglam H, Bideci A, Kurtoglu S, Guran T,
Bereket A. The Etiology and Clinical Features of Non-CAH Gonadotropin-Independent
Precocious Puberty: A Multicenter Study. J Clin Endocrinol Metab. 2016
May;101(5):1980-8. doi: 10.1210/jc.2015-3500. Epub 2016 Mar 10. Erratum in: J
Clin Endocrinol Metab. 2018 May 1;103(5):2075. PubMed PMID: 26964727.


8: Dabak O, Altun D, Arslan M, Yaman H, Vurucu S, Yesilkaya E, Unay B. Evaluation
of Plasma Melatonin Levels in Children With Afebrile and Febrile Seizures.
Pediatr Neurol. 2016 Apr;57:51-5. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2015.12.025. Epub
2016 Jan 11. PubMed PMID: 26851993.


9: Darendeliler F, Yeşilkaya E, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Küçükemre
Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Mazıcıoğlu MM, Adal E, Akıncı
A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M,
Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten
A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D,
Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı
S, Akın L, Eklioğlu BS, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen
T, Doğan D, Çakır ED, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G,
Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Sağlam C, Gül D, Polat A,
Açıkel C, Cinaz P. Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results
of the Turkish Turner Syndrome Study Group. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015
Sep;7(3):183-91. doi: 10.4274/jcrpe.2023. PubMed PMID: 26831551; PubMed Central
PMCID: PMC4677552.


10: Sari E, Bereket A, Yeşilkaya E, Baş F, Bundak R, Aydın BK, Darcan Ş, Dündar
B, Büyükinan M, Kara C, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B,
Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B,
Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal
H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren
E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Eklioğlu BS, Kaba S, Anık A, Baş S,
Unuvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Çakır ED, Şen Y, Andıran N,
Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F,
Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Gül D, Polat A, Acıkel C, Cinaz P, Darendeliler F.
Anthropometric findings from birth to adulthood and their relation with karyotpye
distribution in Turkish girls with Turner syndrome. Am J Med Genet A. 2016
Apr;170A(4):942-8. doi: 10.1002/ajmg.a.37498. Epub 2016 Jan 20. PubMed PMID:
26788866.


11: Sarı E, Ataş E, Bulut EB, Sarı S, Akın O, Saldır M, Karslıoğlu Y, Yeşilkaya
E. Inflammatory Myofibroblastic Tumor Presenting with Diabetes Insipidus in an
Eight-Year-Old Boy: A Case Report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015
Dec;7(4):340-3. doi: 10.4274/jcrpe.1961. PubMed PMID: 26777048; PubMed Central
PMCID: PMC4805229.


12: Akın O, Arslan M, Akgün H, Yavuz ST, Sarı E, Taşçılar ME, Ulaş ÜH, Yeşilkaya
E, Ünay B. Visual and brainstem auditory evoked potentials in children with
obesity. Brain Dev. 2016 Mar;38(3):310-6. doi: 10.1016/j.braindev.2015.09.010.
Epub 2015 Oct 14. PubMed PMID: 26462657.


13: Anık A, Çatlı G, Abacı A, Sarı E, Yeşilkaya E, Korkmaz HA, Demir K, Altıncık
A, Tuhan HÜ, Kızıldağ S, Özkan B, Ceylaner S, Böber E. Molecular diagnosis of
maturity-onset diabetes of the young (MODY) in Turkish children by using targeted
next-generation sequencing. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Nov
1;28(11-12):1265-71. doi: 10.1515/jpem-2014-0430. PubMed PMID: 26226118.


14: Akın O, Yavuz ST, Hacıhamdioğlu B, Sarı E, Gürsel O, Yeşilkaya E. Anaphylaxis
to gonadorelin acetate in a girl with central precocious puberty. J Pediatr
Endocrinol Metab. 2015 Nov 1;28(11-12):1387-9. doi: 10.1515/jpem-2015-0183.
PubMed PMID: 26197466.


15: Sari E, Gulgun M, Polat A, Yesilkaya E. A Dilemma: Premature Thelarche or
Normal Pubertal Development. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016 Sep;26(7):660.
doi: 10.1089/cap.2015.0051. Epub 2015 Jul 1. PubMed PMID: 26132407.


16: Sari E, Gulgun M, Verim S, Yesilkaya E. The Hormone Levels in the
Differential Diagnosis of Central Precocious Puberty. Pediatr Neurosurg.
2015;50(4):233. doi: 10.1159/000430468. Epub 2015 May 28. PubMed PMID: 26021281.


17: Hacihamdioglu B, Arslan M, Yeşilkaya E, Gok F, Yavuz ST. Wider neck
circumference is related to severe asthma in children. Pediatr Allergy Immunol.
2015 Aug;26(5):456-60. doi: 10.1111/pai.12402. Epub 2015 Jun 5. PubMed PMID:
25952270.


18: Poyrazoğlu Ş, Akçay T, Arslanoğlu İ, Atabek ME, Atay Z, Berberoğlu M, Bereket
A, Bideci A, Bircan İ, Böber E, Can Ş, Cesur Y, Darcan Ş, Demir K, Dündar B,
Ersoy B, Esen İ, Güven A, Kara C, Keskin M, Kurtoğlu S, Memioğlu N, Özbek MN,
Özgen T, Sarı E, Şıklar Z, Şimşek E, Turan S, Yeşilkaya E, Yüksel B, Darendeliler
F. Current practice in diagnosis and treatment of growth hormone deficiency in
childhood: a survey from Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015
Mar;7(1):37-44. doi: 10.4274/jcrpe.1794. PubMed PMID: 25800474; PubMed Central
PMCID: PMC4439890.


19: Yeşilkaya E, Bereket A, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Küçükemre Aydın
B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akıncı A, Atabek ME,
Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S,
Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A,
Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC,
Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Abalı S, Akın L, Selver
Eklioğlu B, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D,
Deniz Çakır E, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon
Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Polat A, Gül D, Açıkel
C, Demirbilek H, Cinaz P, Bondy C. Turner syndrome and associated problems in
Turkish children: a multicenter study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015
Mar;7(1):27-36. doi: 10.4274/jcrpe.1771. PubMed PMID: 25800473; PubMed Central
PMCID: PMC4439889.


20: Sarı E, Yeşilkaya E, Bolat A, Topal T, Altan B, Fidancı K, Saldır M, Erdem G,
Gülgün M, Kurt YG, Güven A. Metabolic and Histopathological Effects of Fructose
Intake During Pregestation, Gestation and Lactation in Rats and their Offspring.
J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Mar;7(1):19-26. doi: 10.4274/jcrpe.1776.
PubMed PMID: 25800472; PubMed Central PMCID: PMC4439888.


21: Sarı E, Sarı S, Akgün V, Özcan E, Ìnce S, Babacan O, Saldır M, Açıkel C,
Başbozkurt G, Yeşilkaya Ş, Kılıc C, Kara K, Vurucu S, Kocaoğlu M, Yeşilkaya E.
Measures of ventricles and evans' index: from neonate to adolescent. Pediatr
Neurosurg. 2015;50(1):12-7. doi: 10.1159/000370033. Epub 2015 Jan 22. PubMed
PMID: 25613691.


22: Sari S, Sari E, Akgun V, Ozcan E, Ince S, Saldir M, Babacan O, Acikel C,
Basbozkurt G, Ozenc S, Yesilkaya S, Kilic C, Kara K, Vurucu S, Kocaoglu M,
Yesilkaya E. Measures of pituitary gland and stalk: from neonate to adolescence.
J Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Nov;27(11-12):1071-6. doi:
10.1515/jpem-2014-0054. PubMed PMID: 25367689.


23: Fidanci BE, Sari E, Yesilkaya E. Metabolic acidosis mimicking diabetic
ketoacidosis after use of calorie-free mineral water. Eur J Pediatr. 2013
Dec;172(12):1709. doi: 10.1007/s00431-013-2089-1. Epub 2013 Jul 12. PubMed PMID:
23846196.


24: Hacıhamdioğlu B, Arslan M, Sarı E, Kurtçu K, Yesilkaya E. Brachydactyly
mental retardation syndrome in differential diagnosis of
pseudopseudohypoparathyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(7-8):793-5.
doi: 10.1515/jpem-2012-0375. PubMed PMID: 23645122.


25: Okur I, Tumer L, Ezgu FS, Yesilkaya E, Aral A, Oktar SO, Bideci A, Hasanoglu
A. Oxidized low-density lipoprotein levels and carotid intima-media thickness as
markers of early atherosclerosis in prepubertal obese children. J Pediatr
Endocrinol Metab. 2013;26(7-8):657-62. doi: 10.1515/jpem-2012-0374. PubMed PMID:
23612642.


26: Cansu A, Yesilkaya E, Serdaroglu A, Camurdan O, Hirfanoglu TL, Karaoglu A,
Bideci A, Cinaz P. The effects of oxcarbazepine and valproate therapies on growth
in children with epilepsy. Endocr Res. 2012;37(4):163-74. doi:
10.3109/07435800.2012.662663. Epub 2012 May 25. PubMed PMID: 22630163.


27: Yüksel B, Özbek MN, Mungan NÖ, Darendeliler F, Budan B, Bideci A, Çetinkaya
E, Berberoğlu M, Evliyaoğlu O, Yeşilkaya E, Arslanoğlu İ, Darcan Ş, Bundak R,
Ercan O. Serum IGF-1 and IGFBP-3 levels in healthy children between 0 and 6 years
of age. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2011;3(2):84-8. doi:
10.4274/jcrpe.v3i2.17. Epub 2011 Jun 8. PubMed PMID: 21750637; PubMed Central
PMCID: PMC3119446.


28: Cinaz P, Yeşilkaya E, Onganlar YH, Boyraz M, Bideci A, Camurdan O, Karaoğlu
AB. Penile anthropometry of normal prepubertal boys in Turkey. Acta Paediatr.
2012 Jan;101(1):e33-6. doi: 10.1111/j.1651-2227.2011.02386.x. Epub 2011 Oct 4.
PubMed PMID: 21682766.


29: Taşcılar ME, Özgen T, Cihan M, Abacı A, Yeşilkaya E, Eker I, Serdar M. The
effect of insulin resistance and obesity on low-density lipoprotein particle size
in children. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010;2(2):63-6. doi:
10.4274/jcrpe.v2i2.63. Epub 2010 May 2. PubMed PMID: 21274340; PubMed Central
PMCID: PMC3005671.


30: Sari S, Yeşilkaya E, Eğritaş O, Bideci A, Cinaz P, Dalgiç B. Prevalence of
Celiac disease in Turkish children with type 1 diabetes mellitus and their
non-diabetic first-degree relatives. Turk J Gastroenterol. 2010 Mar;21(1):34-8.
PubMed PMID: 20533110.


31: Saritas T, Tascilar E, Abaci A, Yozgat Y, Dogan M, Dundaroz R, Hasimi A,
Yesilkaya E, Lenk MK, Kilic A. Importance of plasma N-terminal pro B-type
natriuretic peptide, epicardial adipose tissue, and carotid intima-media
thicknesses in asymptomatic obese children. Pediatr Cardiol. 2010
Aug;31(6):792-9. doi: 10.1007/s00246-010-9705-x. Epub 2010 Apr 24. PubMed PMID:
20419296.


32: Abaci A, Bober E, Yeşilkaya E, Bideci A, Cinaz P, Buyukgebiz A. Prevalence of
anticardiolipin antibodies in type 1 diabetes and autoimmune thyroiditis. Pol
Arch Med Wewn. 2010 Mar;120(3):71-5. PubMed PMID: 20332712.


33: Abaci A, Taşcilar ME, Ugurel MS, Yesilkaya E, Coskun ZÜ, Yildiz C.
Osteopetrosis and congenital hypothyroidism complicated by slipped capital
femoral epiphysis. Endocr Pract. 2010 Jul-Aug;16(4):646-9. doi:
10.4158/EP09306.CR. PubMed PMID: 20150025.


34: Yeşilkaya E, Bideci A, Ozer C, Elmas C, Camurdan O, Giray SG, Boyraz M,
Vurucu S, Cinaz P. Plant growth regulator (4-chlorophenoxy acetic acid) increases
apoptosis in gonads of rats without changing hormonal levels. Horm Res.
2009;72(4):225-35. doi: 10.1159/000236084. Epub 2009 Sep 29. PubMed PMID:
19786794.


35: Unsal T, Konac E, Yesilkaya E, Yilmaz A, Bideci A, Ilke Onen H, Cinaz P,
Menevse A. Genetic polymorphisms of FSHR, CYP17, CYP1A1, CAPN10, INSR, SERPINE1
genes in adolescent girls with polycystic ovary syndrome. J Assist Reprod Genet.
2009 Apr;26(4):205-16. doi: 10.1007/s10815-009-9308-8. Epub 2009 Apr 22. PubMed
PMID: 19387820; PubMed Central PMCID: PMC2682189.


36: Ugur AK, Kemaloglu YK, Ugur MB, Gunduz B, Saridogan C, Yesilkaya E, Bideci A,
Cinaz P, Goksu N. Otoacoustic emissions and effects of contralateral white noise
stimulation on transient evoked otoacoustic emissions in diabetic children. Int J
Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Apr;73(4):555-9. doi:
10.1016/j.ijporl.2008.12.002. Epub 2009 Jan 15. PubMed PMID: 19150138.


37: Yeşilkaya E, Cinaz P, Bideci A, Camurdan O, Demirel F, Demircan S. Hungry
bone syndrome after parathyroidectomy caused by an ectopic parathyroid adenoma. J
Bone Miner Metab. 2009;27(1):101-4. doi: 10.1007/s00774-008-0010-1. Epub 2008 Dec
5. PubMed PMID: 19057842.


38: Bideci A, Yeşilkaya E. Salicylate intoxication masquerading as diabetic
ketoacidosis in a child. Pediatr Int. 2008 Aug;50(4):605. doi:
10.1111/j.1442-200X.2008.02699.x. PubMed PMID: 18937767.


39: Bideci A, Camurdan MO, Yeşilkaya E, Demirel F, Cinaz P. Serum ghrelin, leptin
and resistin levels in adolescent girls with polycystic ovary syndrome. J Obstet
Gynaecol Res. 2008 Aug;34(4):578-84. doi: 10.1111/j.1447-0756.2008.00819.x.
PubMed PMID: 18937712.


40: Cansu A, Yesilkaya E, Serdaroğlu A, Hirfanoğlu TL, Camurdan O, Gülbahar O,
Gücüyener K, Cinaz P. Evaluation of bone turnover in epileptic children using
oxcarbazepine. Pediatr Neurol. 2008 Oct;39(4):266-71. doi:
10.1016/j.pediatrneurol.2008.07.001. PubMed PMID: 18805365.


41: Sari S, Okur A, Yeşilkaya E, Dalgiç B, Karadeniz C, Oğuz A, Gürsel T, Sönmez
K, Gönül II. Localized abdominal Castleman disease masquerading as malabsorption
syndrome. J Pediatr Hematol Oncol. 2008 Aug;30(8):618-20. doi:
10.1097/MPH.0b013e31817580e2. PubMed PMID: 18799941.


42: Yeşilkaya E, Koç A, Bideci A, Camurdan O, Boyraz M, Erkal O, Ergun MA, Cinaz
P. CTLA4 gene polymorphisms in children and adolescents with autoimmune thyroid
diseases. Genet Test. 2008 Sep;12(3):461-4. doi: 10.1089/gte.2008.0053. PubMed
PMID: 18752454.


43: Sari S, Yesilkaya E, Egritas O, Bideci A, Dalgic B. Prevalence of celiac
disease in Turkish children with autoimmune thyroiditis. Dig Dis Sci. 2009
Apr;54(4):830-2. doi: 10.1007/s10620-008-0437-1. Epub 2008 Aug 21. PubMed PMID:
18716873.


44: Yeşilkaya E, Bideci A, Temizkan M, Kaya Z, Camurdan O, Koç A, Bozkaya D,
Koçak U, Cinaz P. A novel mutation in the SLC19A2 gene in a Turkish female with
thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome. J Trop Pediatr. 2009
Aug;55(4):265-7. doi: 10.1093/tropej/fmn060. Epub 2008 Jul 9. PubMed PMID:
18614593.


45: Irkilata HC, Dayanc M, Kibar Y, Musabak U, Yesilkaya E, Oral E, Ors O. Effect
of scrotal incision orchiopexy on serum inhibin B levels and comparison with
classic inguinal orchiopexy. Urology. 2008 Sep;72(3):525-9. doi:
10.1016/j.urology.2008.03.063. Epub 2008 Jun 24. PubMed PMID: 18571703.


46: Yeşilkaya E, Cinaz P, Bideci A, Camurdan O, Boyraz M. A 46XX disorder of sex
development with a prostate gland and increased level of prostate-specific
antigen. J Natl Med Assoc. 2008 Feb;100(2):256-8. PubMed PMID: 18300543.


47: Yeşilkaya E, Cinaz P. Neuroendocrine tumor of the pancreas resulting in
precocious puberty. J Pediatr Surg. 2007 Jul;42(7):1314; author reply 1314-5.
PubMed PMID: 17618907.


48: Demirel F, Bideci A, Cinaz P, Camurdan MO, Biberoğlu G, Yesilkaya E,
Hasanoğlu A. Serum leptin, oxidized low density lipoprotein and plasma asymmetric
dimethylarginine levels and their relationship with dyslipidaemia in adolescent
girls with polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 2007
Jul;67(1):129-34. Epub 2007 Apr 25. PubMed PMID: 17465999.


49: Kurekci AE, Atay AA, Sarici SU, Yesilkaya E, Senses Z, Okutan V, Ozcan O. Is
there a relationship between childhood Helicobacter pylori infection and iron
deficiency anemia? J Trop Pediatr. 2005 Jun;51(3):166-9. Epub 2005 Apr 26. PubMed
PMID: 15855306.


50: Sarici SU, Alpay F, Yeşilkaya E, Ozcan O, Gökçay E. Hemolytic disease of the
newborn due to isoimmunization with anti-E antibodies: a case report. Turk J
Pediatr. 2002 Jul-Sep;44(3):248-50. PubMed PMID: 12405439.