Uzm.Dr. Rıza HAKİKİ

Uzm.Dr. Rıza HAKİKİ

Cardiology

 • Dr. Genuine graduated from Hacettepe University English Medical Faculty in 1990
 • He completed his cardiology specialization in 1996 at Hacettepe University Faculty of Medicine.
 • He completed his cardiology specialization in 1996 at Hacettepe University Faculty of Medicine.

 • Turkish Kadiology Association member
 • American Colledge of Cardiology üyesi
 • European Society of Cadiology holds Fellow title
 • Member of the European Invasive Cardiology Society
 • European association of cardiovascular prevention and Rehabilitation (EACRP) üyesi

 • General Cardiology
 • hypertension, ambulatory blood pressure
 • rhythm diseases, holter, battery controls
 • coronary artery disease, stress test
 • Coronary Angiography procedure (femoral and radial)
 • baloon and Stent procedure
 • echocardiography
 • Computer Tomography angios (coronary and main vessels)
 • Clinical Cardiology
 • echocardiography
 • Coronary Angioma and Stent
 • Rhythm Disorders
 • Cardiac Imaging

 • Oto, F. Yalçın, H. Müderrisoğlu, K. Övünç, G. Kabakçı, S. Aksöyek, R. Maulazadeh(Rıza Hakiki), K. Aytemir, F. Özmen, Kroner Anjioplastinin Atrial Natriüretik Faktör Düzeyine Etkisi, Hacettepe Ü, Başkent Ü, Acil Yardım Hst. Kardiyoloji Bölümleri, Ankara.
 • S. Lale Tokgözoğlu, Biray Caner, Giray Kabakçı, Reza Moulazadeh(Rıza Hakiki), Sırrı Kes, Kontrast Ekokardiyografi ile Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilm Dalı, Ankara.
 • Oto, F. Yalçın, H. Müderrisoğlu, K. Övünç, G. Kabakçı, S. Aksöyek, R. Maulazadeh(Rıza Hakiki), K. Aytemir, F. Özmen, Kroner Anjioplastinin Endotelin Düzeyine Etkisi, Hacettepe Ü, Başkent Ü, Acil Yardım Hst. Kardiyoloji Bölümleri, Ankara.
 • Enver Atalar, Mustafa Kemal Batur, Serdar Aksöyek, M. Giray Kabakçı, K. Aytemir, A. Karanfil, L. Tokgözoğlu, M. Kabukçu, K. Övünç, Reza Moulazadeh(Rıza Hakiki), A. Oto, Kronik Hemodializ Hastalarında Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonları, Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • F. Özmen, S. Aksöyek, G. Kabakçı, L. Tokgözoğlu, K. Övünç, V.Bavafa, K. Aytemir, Reza Moulazadeh(Rıza Hakiki), M.K. Batur, A. Oto, E. Oram, Perkütan 4-F Trans-Radial Koroner Anjiyografi ve Anjiyoplasti, Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.