Diğer Sağlık Bilgileri
KANSER VE BESİNLER
KIŞ AYLARINDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
CÜZZAM, LEPRA, HANSEN HASTALIĞI
KATARAKT HASTALIĞI NEDİR?
Parkinson Hastalığı
ASTIM
KANSER VE TEDAVİSİ
ÇÖLYAK HASTALIĞI
FİBROMİYALJİ SENDROMU VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
ANEMİ (Kansızlık)
Meyvelerin Bilinen ve Bilinmeyen Faydaları
Koku
ŞİŞMANLIK BİR HASTALIK MIDIR YOKSA BİR ALIŞKANLIK MI?
Kadınlarda kanser.
ANNE SÜTÜ
ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz=Motor Nöron Hastalığı)
PEPTİK ÜLSER
SİGARAYI BIRAKMA
İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARI
EGZEMA / DERMATİT
Tamamını Görüntüle >>
CÜZZAM, LEPRA, HANSEN HASTALIĞI

CÜZZAM, LEPRA, HANSEN HASTALIĞI

Genellikle periferik sinirlerde, mukozada ve deride lezyonlar oluşturan, sadece insanda görülen, deri yolu ile bulaşan, kronik ve sosyal bir hastalıktır.

1876’da Armauer Hansen tarafından bulunan lepra basili tarafından oluşturulan kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Lepra (Hansen hastalığı, cüzzam) Mycobacterium leprae (Hansen basili)’nın neden olduğu, primer olarak periferik sinirleri, sekonder olarak da deriyi ve diğer organları tutan progressif ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır."Lepra" Yunanca "kepekli, kabuklu" anlamına gelen bir kelimedir.

Hastalığın etkeni Verem Hastalığını yapan basille hemen hemen aynı türden bir mikroptur. Bu da onun gibi aside ve alkole dirençli bir mikroorganizmadır.

1. Etkeni Ve Kuluçka Süresi

Etkeni mikobakteriyum lepra (Mycobacterium leprae) dır. Aside, alkole dirençli bir basildir. Hansen basili de denir. Basil antiseptiklere, kuruluğa dirençsizdir. Vücut dışında yaşayamaz. Sadece Armodillo adlı hayvanda patojendir. Tek kaynak hasta insanlardır.

Kuluçka süresi oldukça uzundur. Bu süre 2-7 yıl olarak kabul edilir. 20 yıla kadar çıkabilir. Ortalama 2-3 yıldır.

2. Bulaşma Yolları

•Bulaşma şekli tam olarak bilinmemektedir.

•Tükürükle bulaşmayı çoğu bilim adamı kabul etmemektedir.

•Ancak farelere burundan lepra bulaştırılmıştır.

•Leprada bulaşma, lepra basilini taşıyan lezyonlu kişilerle aynı odayı veya yatağı paylaşma gibi uzun süre ve sıkı temasla olduğu kabul edilmiştir.

3. Belirtileri

Lepranın en önemli belirtileri makül, papül, nodül, ülserler, his kaybı, dokularda artrofi (büzülme, küçülme) buna bağlı şekil bozukluklarıdır.

Ayrıca his kaybına bağlı çarpmalardan oluşan yara ve yanıklar da sık görülür.

Pembe, kabarık lekeler, (plaklar) his kaybı ile birlikte lepradan başka hiçbir hastalıkta görülmez. İrili ufaklı sertlikler (nodül) mor-pembe renktedir.

Diz ve dirsekteki skatrisler, fark edilemeyen yanıklar, boyun, dirsek, bacak ve ayak sinirlerindeki kalınlaşmalar sadece leprada görülür.

Kaş dökülmesi, uzun süre burun tıkanması ve kanaması, ulnal sinir tutulması nedeniyle elin 4. ve 5. parmaklarının çekilmesi yine lepra için tipiktir.

Kas erimesi nedeniyle, baş parmak ile işaret parmağın birbirine değdirilememesi de tipik bir belirtidir.

Yüz felci, göz kanlanması, üst kesici dişlerin dökülmesi, el ve ayak bileğinin yukarı kaldırılamaması yine lepra belirtilerindendir.

Lepranın Tedavisi

Aynı Verem tedavisinde olduğu gibi en az üç ilaçtan oluşan bir kombine tedavi ile en çok iki yıl içinde hastalar tamamen tedavi edilmektedirler. Üstelik tedavi için gerekli olan ilaçları devlet ücretsiz sağlamaktadır. Bu gün artık lepranın teşhisi ve tedavisi kesin olarak yapılmaktadır.

Korunma

•Kesin teşhis konulan lepralılar, tedaviye alınır. Hastalık bildirimi yapılır, kaynak aranır, ancak kuluçka süresi uzun olduğundan 20 yıl önceye kadar ki öykünün alınması gerekir.

•Lepranın yaygın olduğu bölgelerde lepra taraması yapılır, basil bulunan lepralı hastaların, yakın temasta bulunduğu çocuklar ilâçla korunmaya alınır.

•Çocuklar lepramatöz lepralılarla sıkı temastan korunmalıdır. •Yetişkinlerin korunmasına gerek yoktur. BCG aşısının bulaşmayı azalttığı tespit edilmiştir.

•Bulaşıcı lepralılar, 1,5-2 aylık tedaviden sonra bulaştırıcı olmaktan çıkarlar.

•Sağlık eğitimi ile teşhis, tedavi ve korunmanın önemi anlatılır.

•1985 yılında Brezilya'da lepra aşısı bulunup, 1987 yılında Melami ve Venezüella'da denenmeye başlamıştır.

•Halen günümüzde yaygın olarak kullanılamamaktadır.

     
Bu içerik 1465 defa görüntülendi.

 
Öneri & İstek Formu
Doktorlarımız
Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
Hekim Hakları
Nöbetçi Eczaneler
Hasta Hakları
Online Randevu
Sağlık Bilgileri ve Rehberi
Haberler
Hakkımızda
Değerlerimiz
Bölümlerimiz
E-Posta
İletişim
Acil (24 Saat)
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Nöroloji
Çocuk Sağlığı Hastalıkları
İletişim
Ulaşım
Harita Üzerinde