Diğer Sağlık Bilgileri
KANSER VE BESİNLER
KIŞ AYLARINDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
CÜZZAM, LEPRA, HANSEN HASTALIĞI
KATARAKT HASTALIĞI NEDİR?
Parkinson Hastalığı
ASTIM
KANSER VE TEDAVİSİ
ÇÖLYAK HASTALIĞI
FİBROMİYALJİ SENDROMU VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
ANEMİ (Kansızlık)
Meyvelerin Bilinen ve Bilinmeyen Faydaları
Koku
ŞİŞMANLIK BİR HASTALIK MIDIR YOKSA BİR ALIŞKANLIK MI?
Kadınlarda kanser.
ANNE SÜTÜ
ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz=Motor Nöron Hastalığı)
PEPTİK ÜLSER
SİGARAYI BIRAKMA
İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARI
EGZEMA / DERMATİT
Tamamını Görüntüle >>
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) oluşumuna göre komplike veya olmayan, yerleşimine göre alt ve üst İYE olarak tanımlanabilir. En sık karşılaşılan İYE mesane mukozasının enflamasyonu olan sistittir. Enfeksiyonların %60-80'ine E.coli isimli bakteri neden olur.

Genç, gebeliği ve ürolojik bir sorunu olmayan kadınlarda 7 günden kısa sürei sistit, komplike olmayan; diğerleri ise komplike sistit olarak adlandırılır. Diabetes mellituslu erkeklerde İYE komplike kabul edilir.

Sistit tedavisinden en az 2 hafta sonra farklı bir bakteri kökeni (suşu) ile enfeksiyon yeniden gelişebilir; buna reenfeksiyon denir. Tekrarlayan sistitlerin %20'si reenfeksiyondur.

 • Cinsel ilişki
 • Diabetes mellitus (Tip-II diyabet)
 • Diyafram kullanımı
 • Menapoz sonrası dönemde işeme sonrası artık idrara yol açan durumlar gibi nedenlerle oluşur.

Sistit tedavisinden sonra 2 hafta içinde aynı bakteri kökeni ile gelişen enfeksiyona ise relaps denir. Tekrarlayan sistitlerin %10'u relapstır.

 • Hastanın tedaviye uymaması
 • Yetersiz antibiyotik emilimi
 • Etkenin dirençli oluşu
 • Böbrek taşı
 • Daha seyrek olarak anatomik bozukluklar nedeniyle gelişir.

Kadınlarda son 6-12 ayda, erkeklerde 3 yılda en az 3 İYE varlığına tekrarlayan enfeksiyon denir.

RİSK FAKTÖRLERİ

 • Önceden geçirilmiş İYE
 • Diabetes mellitus (Tip-II diyabet)
 • Gebelik
 • Yoğun cinsel yaşam
 • Spermisid, diyafram kullanımı
 • Taş, tümör, darlık, mesanenin tam boşalamaması gibi anatomik veya fonksiyonel ürogenital sistem anomalileridir.

TANI

Klinik bulgular ve idrar tetkiki ile tanı konur.

Semptomlar

 • Dizüri (en sık görülen semptom) (idrar yapmada güçlük çekmek)
 • Sıkışma duygusuna karşın az miktarda idrar çıkışı
 • Sık idrara çıkma
 • Suprapubik ağrı, dolgunluk, erkeklerde rektumda dolgunluk, perianal ağrı
 • Bulanık ve kötü kokulu idrar
 • Hematüri (idrarda kan görülmesi)
 • Yaşlılarda; idrar tutamama, kokulu idrar
 • Vajinitis (%10)

Fizik Muayene

Genellikl supapubik duyarlık (hassasiyet) dışında bulgu yoktur. Ancak, kostovertebral açı duyarlığının mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Ateşin 38.3 C derecenin üstünde olması, bulantı, kusma, kostavertebral açı duyarlığı, bel ağrısı, üst İYE olasılığı düşündürmelidir.

Laboratuvar

Piyüri, santrifüj edilmiş idrarda 40x büyütmede her alanda 10'dan fazla lökosit bulunmasıdır. Test çubuğu (stik) ile tanımlanabilir.

Bakteriüri, Mikroskopik inceleme veya nitrit stik testi ile saptanır.

Piyüri pozitif, nitrit stik testi pozitif --- Hasta tedavi edilir.

Piyüri pozitif, nitrit stik testi negatif --- Jinekolojik enfeksiyon olasılığı vardır; jinekolojik muayene yapılmalıdır.

Piyüri negatif, nirit stik testi negatif --- İYE yok.

TEDAVİ

Amaç mesanenin bakteriden arındırılması ve böylece semptomların düzeltilerek komplikasyonların önlenmesidir.

Yeterli dozlarda antibiyotikler ve/veya idrar yolu antiseptikleriyle tedavi edilir.

KORUNMA VE EĞİTİM

 • Hidrasyonun sağlanması: Günlük sıvı gereksiniminin (2-2,5 L) sağlanması
 • Tekrarlayan enfeksiyonu olan kadınlarda antimikrobiyal profilaksi
 • Zemin hazırlayıcı faktörlerin düzeltilmesi
 • İdrar yapma gereksinimi duyulduğunda idrarın tutulmaması
 • Kadınlarda genital bölge temizliğine dikkat edilmesi
 • Gebelerde tekrarlayan bakteriüri saptandığında semptomsuz olsa bile tedavi edilmeli, tedavi başarısızlığı ve/veya komplike durumlarda idrar kültürü dahil ileri tetkikler için bir üst basamağa hasta sevk edilmelidir.
   
Bu içerik 4025 defa görüntülendi.

 
Öneri & İstek Formu
Doktorlarımız
Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
Hekim Hakları
Nöbetçi Eczaneler
Hasta Hakları
Online Randevu
Sağlık Bilgileri ve Rehberi
Haberler
Hakkımızda
Değerlerimiz
Bölümlerimiz
E-Posta
İletişim
Acil (24 Saat)
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Nöroloji
Çocuk Sağlığı Hastalıkları
İletişim
Ulaşım
Harita Üzerinde