Diğer Sağlık Bilgileri
KANSER VE BESİNLER
KIŞ AYLARINDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
CÜZZAM, LEPRA, HANSEN HASTALIĞI
KATARAKT HASTALIĞI NEDİR?
Parkinson Hastalığı
ASTIM
KANSER VE TEDAVİSİ
ÇÖLYAK HASTALIĞI
FİBROMİYALJİ SENDROMU VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
ANEMİ (Kansızlık)
Meyvelerin Bilinen ve Bilinmeyen Faydaları
Koku
ŞİŞMANLIK BİR HASTALIK MIDIR YOKSA BİR ALIŞKANLIK MI?
Kadınlarda kanser.
ANNE SÜTÜ
ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz=Motor Nöron Hastalığı)
PEPTİK ÜLSER
SİGARAYI BIRAKMA
İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARI
EGZEMA / DERMATİT
Tamamını Görüntüle >>
GEBELİK İZLEMİ

GEBELİK İZLEMİ

Gebelik izlemi, gebeliğin planlanmasıyla başlayan, sağlıklı sürdürülmesini ve sorunsuz bir doğumu amaçlayarak gerekli tıbbi, psikolojik ve sosyal desteği doğru, dikkatli ve akılcı uygulamalarla gerçeklştiren kapsmlı bakım sürecidir.

AMAÇ

Gebelik sorunlarını erken tanı ve tedaviyle en aza indirmek

Gebelikteki risk faktörlerini belirlemek

Bebeklerin gebelik ve doğum nedenli sorunlarını en aza indirmek

Gebeyi normal gebelik süreci ve olası sorunlar, tehlike işaretleri konusuna bilgilendirip yönlndirerek riskli tutum ve davranışlardan uzaklaşmasını sağlamak; örneğin, sigara, alkol ve ilaç kullanımının zararları konusunda uyarmak, beslenm ve egzersiz konularında bilgilendirmek

Anne ve bebek morbidite ve mortalitesini azaltmak

Doğum ve doğum sonrasıyla ilgili konuslarda (lohusalık, doğum sonası kontrasepsiyon, yenidoğan bakımı ve beslenmesi, bağışıklanması ve anne sütü) bilgilendirmek

Gebeliğin Tanısı

Gebelik, gebelik testi ile doğrulanır. Gebelik testi pozitif (+) ise son adet tarihi, fundus yüksekliği ve bimanuel pelvik muayene ile gebelik zamanı belirlenir.

İZLEM

İzlem gebeliğin saptanmasıyla başlar. İzlem sıklığı:

 • İlk değerlendirme
 • 32. haftaya kadar 4 haftada bir
 • 32.-36. haftalarda 2 haftada bir
 • 36.hafta-doğum arasında her hafta

Yüksek riskli durumlarda hastaya uygun izlem sıklığı değişiklikleri yapılabilir.

İLK DEĞERLENDİRME

Öykü

 • Aile öyküsü: Diabetes mellitus, orak hücreli anemi, talasemi
 • Akraba evliliği
 • Kronik hasıklar: Diabetes mellitus, hipertansiyon, tüberküloz, epilepsi, kalp hastalığı, tromboembolik hastalık, kronik böbrek hastalığı, doğumsal kalça çıkığı
 • İlaç kullanımı
 • Madde bağımlılığı: Sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı
 • Enfeksiyonlar: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, TORCH, Hepatit-B, HİV
 • Cerrahi öykü: Geçirilmiş karın ameliyatları, kan transfüzyonu
 • Obstetrik öykü: Önceki gebeliklerin sayısı, doğum şekli, doğum travması, düşük, preterm eylem, bebek doğum ağırlığı, anomalili doğum, gestasyonel trofoblastik hastalık, dış gebelik, preklampsi, eklampsi, çoğul gebelik, doğum sonrası komplikasyonlar
 • Anne yaşı: 18 yaş altı, 35 yaş üstü
 • Sosyoekonomik düzey

Fizik Muayene

 • Genel fizik muayene
 • Kan basıncı ölçümü
 • Boy ölçümü (150 cm'dn kısa boylularda baş-pelvis uygunsuzluğu)
 • Ağırlık ölçümü
 • Meme muayenesi
 • Pelvik muayene (mümkünse 'pap smear')
 • Çocuk kalp sesi (ÇKS) muayenesi: 20.haftadan sonra
 • Fundus yüksekliği muayenesi: 16.haftadan sonra (son adet tarihiyle uyumlu)
 • Fetal prezentasyon muayenesi: 20.haftadan sonra

Laboratuvar

 • Hemoglobin, hematokrit
 • Kan grubu (AB0 ve Rh)
 • Tam idrar incelemesi
 • Açlık kan şekeri
 • HBsAg (olanak varsa)
 • Ultrasonografinin gebelik izleminde; gebelik yaşının belirlenmesi, çoğul gebeliğin tanısı, ektopik gebelik, plesental yerleşim ve prezentasyonun belirlenmesi açısından rolü vardır.

Bağışıklama ve Destekleyici Tedavi

Hiç aşılanmamışsa 1. trimsterden sonra 4 hafta arayla iki doz, bağışıksa 1. trimsterden sonra tek doz aşılanır. Aşılnm doğumdan 3 hafta önceye kadar tamamlanmalıdır.

Destekleyici olarak gebelik tanısı konulduğu andan itibren 0.4 mg/gün folik asit, anemi olmasa bile 2. trimesterden itibaren 60 mg/gün elementer demir verilir.

   
Bu içerik 2073 defa görüntülendi.

 
Öneri & İstek Formu
Doktorlarımız
Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
Hekim Hakları
Nöbetçi Eczaneler
Hasta Hakları
Online Randevu
Sağlık Bilgileri ve Rehberi
Haberler
Hakkımızda
Değerlerimiz
Bölümlerimiz
E-Posta
İletişim
Acil (24 Saat)
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Nöroloji
Çocuk Sağlığı Hastalıkları
İletişim
Ulaşım
Harita Üzerinde