Bölüm Doktorları
Uzm.Dr. Nuriye ÇİÇEK

Uzm.Dr. Selda TEZ

 
Online Randevu
Radyoloji

19 Mayıs Hastanesi Radyoloji bölümünde

o Direk röntgen cihazı, floroskopi
o Mammografi
o Dopplerli ultrason cihazları
o Kemik dansitometri
o Bilgisayarlı tomografi
o PACS sistemi bulunmaktadır.


*Radyoloji bölümünde yapılan incelemeler radyolog doktor odalarındaki monitörlerden incelenerek raporlanmaktadır. Raporlar ve görüntüler arşivlenmektedir.
*Röntgen tetkikleri her gün 24 saat yapılmaktadır.
*Ultrason, mammografi, bilgisayarlı tomografi, kontrastlı radyolojik incelemeler için randevu alınması gerekmektedir.
*Radyoloji randevuları 08:00/17:00 saatleri arasında 0312 478 28 28/153 numaralı telefondan alınabilir.
*Radyoloji tetkikleri ile ilgili sorular 08:30/17:30 saatleri arasında 0312 478 28 28/124 numaralı telefondan öğrenilebilir.19 Mayıs Hastanesi Radyoloji bölümünde Yapılan tetkikler

 Kemik-akciğer grafileri
 Kemik yaşı tayini
 Kemik dansitometri
 Baryumlu mide- barsak, kolon incelemeleri
 IVP
 HSG
 Mammografi
 Meme ultrasonu, ultrason eşliğinde meme biyopsisi
 Kalça ultrasonu, yüzeyel ultrason
 Tiroid, boyun, karın, obstetrik, pelvik, transvajinal, doppler US incelemeleri, tiroid nodüllerine US eşliğinde biyopsi
 Beyin, paranazal sinüs, temporal kemik, toraks, abdomen, kemik tomografileri

 

MAMMOGRAFİ

 

*Düşük doz x ışınları kullanılarak memenin görüntülenmesine mammografi denir.

*Meme iki plak arasına sıkıştırılarak çekim yapılır. Çekimler her iki meme için iki ayrı pozisyonda yapılır.

* Herhangi bir şikayeti olmayan kadınlarda tarama amaçlı mammografi ile meme kanserleri erken evrende yakalanabilir.

* Memede kitle, meme başı akıntısı, ağrı vb şikayeti olan kadınlarda meme hastalığının tanısı sağlanabilir.

*Amerikan radyoloji derneği tarafından 40 yaş üzeri kadınlarda yıllık mammografi taramaları önerilir. Meme kanserine genetik yatkınlığı olanlarda taramalar doktor görüşü alınarak 40 yaşın altında başlayabilir.

Bilinmesi gerekenler

*Period öncesi ve sonrası meme hassasiyeti olan kişilerin mammografi tetkikini period sonrasında yaptırması önerilir. Bu tetkiki daha iyi tolere etmenizi sağlar; mammografi görüntülerini etkilemez.

*Çekim sırasında hissedilen rahatsızlık baskılamaya bağlıdır. Baskı iyi kalitede görüntü oluşması için önemlidir. Asıl baskı 2 saniyeden fazla sürmez.

*Mammografi çekiminden önce deodorant, pudra, losyon vb ürünler kullanılmaması gerekir. Bunlar mammografide yalancı görüntü oluşturabilir.

*Başka hastanede çekilmiş ise önceki mammografi filmlerinizi yanınızda getirmeniz gerekir. *Rutin inceleme sonrasında tetkikler radyolog tarafından incelenir ve radyoloğun gerek gördüğü durumlarda ek mammografi çekimi ya da ultrason incelemesi yapılabilir.

*Sonuçlar çekimin yapıldığı gün hastaya verilir.

 

 

Direk grafi

*Tanısal röntgen vücuttaki kemik ve iç organların radyografilerini elde etmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

*Radyografiler hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcıdır.

 

Kemik grafileri

*Kemik ve eklemlerin travmaya bağlı yapısal bozuklukları, enfeksiyon, artrit, tümör vb. patolojileri gösterir

 

Akciğer grafileri

*Kalp, akciğerler, damarlar, gögüs kafesi, omurga görüntülenir.

*Nefes darlığı, geçmeyen öksürük, gögüs ağrısı, ateş vb durumda ilk istenen tetkiktir.

*Pnömoni, kalp yetmezliği, amfizem, akciğer kanseri vb hastalıklarının tanısının konulmasını sağlar

 

IVP

*Böbrekler, üreter ve mesanenin görüntülenmesini sağlar.

*Damardan kontrast madde verilerek çekim yapılır.

*Taş ve idrar yolları ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılır.

 

HSG

*Kontrast madde kullanılarak uterus ve fallopian tüpler görüntülenir.

*Uterusun şekli, yapısı, fallopian tüplerin açıklığı değerlendirilir.

 

Baryumlu üst gastrointestinal sistem incelemeleri

*Floroskopi cihazında baryumlu kontrast maddenin oral yolla verilmesi sırasında özefagus- mide-duedenum incelenir.

*Ülser, tümör, hiatal herni, darlık vb patolojiler araştırılır.

 

Baryumlu kolon grafisi

*Floroskopi cihazında baryumlu kontrast maddenin rektal yoldan verilmesiyle kalın barsak görüntülenir.

*Kolon polipleri, kolon kanseri, inflamatuar barsak hastalıklarına tanı konulur.

 

Bilinmesi gerekenler

*X ışınları anne karnındaki bebeğe zarar verebilir bu nedenle hamile iseniz ya da hamilelik şüpheniz varsa doktorunuza bildirmelisiniz.

*Bazı incelemeler kontrast madde kullanımını gerektirebilir. Kontrast madde kullanılacaksa allerji, astım, diabet ve kontrast madde reaksiyonu gibi durumların bildirilmesi gerekir.

*Bazı tetkikler ön hazırlık gerektirir. Bunlarla ilgili bilgi radyoloji sekreterliğinden alınabilir.

 

ULTRASON

* Tanısal medikal ultrason yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücudun görüntülenmesini sağlar.

*Hamileler, çocuklar da dahil olmak üzere birçok insan için güvenli ve zararsız bir görüntüleme yöntemidir

Hangi incelemeler yapılmaktadır?

  • Abdominal pelvik ultrason
  • tiroid, boyun ultrason
  • transvaginal ultrason
  • kalça ultrasonu, yüzeyel ultrason
  • obstetrik ultrason ( fetal anomali taraması )
  • karotis, vertebral arter, venöz doppler incelemeleri
ultrason eşliğinde tiroid, meme biyopsileri

Obstetrik ultrason

*Obstetrik ultrason ile gebelik yaşı tayini, fetal ağırlık, fetustaki konjenital anomali tanısı, fetal pozisyon, plasenta pozisyonu değerlendirilir.

 

Doppler US

*Doppler US spesifik bir ultrason tekniği kullanılarak kan damarları içerisindeki kan akışını değerlendiren bir görüntüleme yöntemidir.

*Vücudun majör arter ve venleri değerlendirilebilir (abdomen, kol-bacak, boyun).

*Doppler US ile kan damarlarındaki pıhtıya bağlı tıkanıklık, daralma, tümör ya da konjenital vasküler marfasyonlara tanı konulabilir.

Abdomen ultrasonu

*Abdomen ultrasonu ile böbrekler, karaciğer, safra kesesi, dalak, abdominal aorta değerlendirilebilir.

*Genellikle abdominal ağrı ve şişkinlik, karaciğer fonksiyonlarının bozuk olması, karın içerisinde kitle ya da organ büyümesi, safra kesesi ya da böbrek taşları, aort anevrizması vb durumlarda yapılır.

 

Pelvik Ultrason

*Trasvajinal, transabdominal olarak yapılabilir.

*Uterus, overler, fallopian tüpler ve mesane değerlendirilir.

*Genellikle pelvik ağrı, anormal kanama ve diğer mestrüel problemlerin tanısında kullanılır. *Erkeklerde prostat, mesane ve seminal veziküller değerlendirilir.

*Pelvik ultrason ile mesane tümörleri, diğer mesane patolojileri, pelvik kitleler değerlendirilir.

 

Tiroid ultrasonu

*Tiroid gland vücudumuzdaki birçok fonksiyonun düzenlenmesinde görevli tiroid hormonu üreten bir endokrin organdır.

* Ultrason ile tiroid gland büyüklüğü, yapısı, nodül varlığı, nodüllerinin sayısı ve büyüklüğü değerlendirilebilir.

*Benign nodüller biyopsi gerektiren nodüllerden ayırt edilebilir.

*Ultrason eşliğinde tiroid nodüllerine biyopsi yapılabilir.

 

Meme ultrasonu

*Meme ultrasonu memede kitle, meme başı akıntısı vb. durumlarda tanı amaçlı kullanılır.

*Genellikle meme şikayeti olan 30 yaş altındaki kişilerde, gebe ve emziren annelerde ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir.

*Meme ultrasonu ile mammografide saptanan ya da elle hissedilen kitlelerin iç yapısı değerlendirilerek solid ya da kistik (sıvı dolu) olduğu anlaşılır.

*Solid meme kitlelerinde yüksek doğruluk oranı ile benign (iyi huylu)-malign (kötü huylu) ayırımı yapılabilir.

*Meme kitlelerinede ultrason eşliğinde meme biyopsileri yapılabilir.

*Meme ultrasonu meme kanser taramasında mammografi ile birlikte kullanılabilir. Özellikle dens meme olarak tanımlanan yağ dokudan fakir meme dokusuna sahip kişilerde mamografide görülmeyen bazı lezyonların saptanmasında yardımcı olabilir.

*Yüksek risk taşıyan ve MR tetkiki yapılamayan hastalarda tanı ve tarama amaçlı kullanılabilir.

*Slikon protezi olan kişilerde rüptür açısından kullanılabilir.

 

Kalça ultrasonu

*1-3 ay arasındaki bebeklerde kalça ultrasonu taraması yapılmaktadır.

*Kolay ve ağrısız olması ve de radyasyon içermemesi nedeniyle tercih edilir.

 

Bilinmesi gerekenler;

 

*Karın US incelemeleri öncesinde en az 4 saatlik açlık gerekir.

*Pelvik US inceleme öncesinde yaklaşık 1 litre sıvı tüketmeniz gerekir.

*Tiroid, boyun, meme, yüzeyel, kalça, doppler US incelemeleri için ön hazırlık gerekmez.

*Sonuçlar incelemenin yapıldığı gün hastalara verilir.

 

 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

*BT vücudun ayrıntılı bir şekilde kesitsel olarak görüntülenmesini sağlar.

*Gantri denilen yuvarlak cihazın boşluğundan hastanın geçişi sırasında X ışınları gönderilir. Gantri farklı açılardan çok sayıda görüntü elde etmek için hastanın etrafında döner. Dedektörler vücuttan geçen X ışınları tespit eder ve dedektörlerden gelen bilgiler dijitalize edilerek video ekranında resim olarak gösterilir.

*BT ile 1 mm’lik kesitler alınabilmekte, 3 boyutlu görüntüler oluşturulabilmektedir.

*BT ile iç organlar (akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, over, mesane, kolon-ince barsak, ve diğer organlar) kemikler, yumuşak dokular, kan damarları ayrıntılı olarak görüntülenebilmektedir.

Bilinmesi gerekenler;

 

*BT tetkiki sırasında hareketsiz olmanız gerekmektedir; aksi taktirde tetkik uzar ve tekrarlanabilir.

*Bazı incelemelerde kontrastlı solüsyon içmeniz, damardan kontrast madde verilmesi gerekebilir.

*Astım, allerji, diyabet, kontrast madde reaksiyonu ve hamilelik şüphesi varlığı mutlaka bildirilmelidir.

*İnceleme süresi incelenecek bölgeye göre değişebilir (yaklaşık 10-30 dk)

*Abdomene yönelik inceleme yapılıyorsa en az 4 saatlik açlık gerekir

*BT sonuçları tetkikten sonraki ilk iş gününde verilir.

 

 

KEMİK DANSİTOMETRİ

 

*Kemik dansitometri osteoporoz tanısında kullanılır.

*Genellikle menapoz sonrasında kadınlarda kemik yoğunluğunu araştırmak amacıyla kullanılır.

*Kemik yoğunluğu alt omurga ve kalça bölgesinden yapılır.

*Kemik mineral dansitometri ile kemik yoğunluğu ölçülen kişilerde kırık açısından risk tespit edilerek osteoporoz tedavisi yapılır.

Bu içerik 5503 defa görüntülendi.


 
Öneri & İstek Formu
Doktorlarımız
Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
Hekim Hakları
Nöbetçi Eczaneler
Hasta Hakları
Online Randevu
Sağlık Bilgileri ve Rehberi
Haberler
Hakkımızda
Değerlerimiz
Bölümlerimiz
E-Posta
İletişim
Acil (24 Saat)
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Nöroloji
Çocuk Sağlığı Hastalıkları
İletişim
Ulaşım
Harita Üzerinde